İçerikAnaliziBağlam

public class ContentAnalysisContext
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.content.ContentAnalyticContext


Bir içeriğin doğru bir şekilde analiz edilebilmesi için onu çevreleyen bağlamı sağlayın.

Özet

Kamu inşaatçıları

ContentAnalysisContext (String contentEntry, ContentInformation information, ContentAnalysisContext.AnalysisMethod method)

Genel yöntemler

boolean abortAnalysis ()
String abortReason ()
ContentAnalysisContext addCommonLocation (String path)
ContentAnalysisContext addCommonLocations ( paths) addCommonLocations ( paths)
ContentAnalysisContext addIgnoreChange (String path)
ContentAnalysisContext addIgnoreChanges ( paths) addIgnoreChanges ( paths)
ContentAnalysisContext.AnalysisMethod analysisMethod ()
commonLocations ()
String contentEntry ()
ContentInformation contentInformation ()
ignoredChanges ()
void invalidateAnalysis (String reason)
void invalidateAnalysis ()

Kamu inşaatçıları

İçerikAnaliziBağlam

public ContentAnalysisContext (String contentEntry, 
        ContentInformation information, 
        ContentAnalysisContext.AnalysisMethod method)

Parametreler
contentEntry String

information ContentInformation

method ContentAnalysisContext.AnalysisMethod

Genel yöntemler

iptalAnaliz

public boolean abortAnalysis ()

İadeler
boolean

iptalNedeni

public String abortReason ()

İadeler
String

addOrtakKonum

public ContentAnalysisContext addCommonLocation (String path)

Parametreler
path String

İadeler
ContentAnalysisContext

addOrtakKonumlar

public ContentAnalysisContext addCommonLocations ( paths)

Parametreler
paths

İadeler
ContentAnalysisContext

ekleYoksayDeğiştir

public ContentAnalysisContext addIgnoreChange (String path)

Parametreler
path String

İadeler
ContentAnalysisContext

addIgnoreDeğişiklikler

public ContentAnalysisContext addIgnoreChanges ( paths)

Parametreler
paths

İadeler
ContentAnalysisContext

analiz metodu

public ContentAnalysisContext.AnalysisMethod analysisMethod ()

İadeler
ContentAnalysisContext.AnalysisMethod

ortak konumlar

public commonLocations ()

İadeler

içerikGirişi

public String contentEntry ()

İadeler
String

içerikBilgisi

public ContentInformation contentInformation ()

İadeler
ContentInformation

göz ardı edilenDeğişiklikler

public ignoredChanges ()

İadeler

geçersizlikAnalizi

public void invalidateAnalysis (String reason)

Parametreler
reason String

geçersizlikAnalizi

public void invalidateAnalysis ()