İçerik Bilgileri

public class ContentInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.content.ContentInformation


Temel ve geçerli sürümünün belirli bir derleme hedefinin içeriğini temsil eder.

Özet

Alanlar

public final String baseBuildId

public final File baseContent

public final String currentBuildId

public final File currentContent

Kamu inşaatçıları

ContentInformation (File baseContent, String baseBuildId, File currentContent, String currentBuildId)

Genel yöntemler

void clean ()
ContentInformation cloneInformation ()
ContentInformation cloneInformation (File cloneFolder)

ContentInformation ve varsa temel dosyaları derin kopyalayın.

Alanlar

BaseBuildId

public final String baseBuildId

temel İçerik

public final File baseContent

CurrentBuildId

public final String currentBuildId

güncelİçerik

public final File currentContent

Kamu inşaatçıları

İçerik Bilgileri

public ContentInformation (File baseContent, 
        String baseBuildId, 
        File currentContent, 
        String currentBuildId)

Parametreler
baseContent File

baseBuildId String

currentContent File

currentBuildId String

Genel yöntemler

temiz

public void clean ()

klon bilgisi

public ContentInformation cloneInformation ()

İadeler
ContentInformation

klon bilgisi

public ContentInformation cloneInformation (File cloneFolder)

ContentInformation ve varsa temel dosyaları derin kopyalayın.

Parametreler
cloneFolder File

İadeler
ContentInformation