Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

ClusterBuildInfo

public class ClusterBuildInfo
extends FolderBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.FolderBuildInfo
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildInfo


IBuildInfo derlemeler için bir IBuildInfo sınıfı.

Özet

Kamu kurucuları

ClusterBuildInfo (File rootDir, String buildId, String buildName)

Kamu kurucuları

ClusterBuildInfo

public ClusterBuildInfo (File rootDir, 
        String buildId, 
        String buildName)

Parametreler
rootDir File

buildId String

buildName String