Küme Oluşturma Bilgileri

public class ClusterBuildInfo
extends DeviceFolderBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceBuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceFolderBuildInfo
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildInfo


TFC'den iletilen derlemeler için bir IBuildInfo sınıfı.

Özet

kamu inşaatçılar

ClusterBuildInfo (File rootDir, String buildId, String buildName)

kamu inşaatçılar

Küme Oluşturma Bilgileri

public ClusterBuildInfo (File rootDir, 
        String buildId, 
        String buildName)

parametreler
rootDir File

buildId String

buildName String