ClusterBuildProvider

public class ClusterBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildProvider


TFC test kaynaklarını indirmek için bir IBuildProvider .

Özet

Kamu inşaatçılar

ClusterBuildProvider ()

Herkese açık yöntemler

void buildNotTested (IBuildInfo info)

Verilen yapıyı test edilmemiş olarak işaretleyin.

void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

Kamu inşaatçılar

ClusterBuildProvider

public ClusterBuildProvider ()

Herkese açık yöntemler

buildNotTested

public void buildNotTested (IBuildInfo info)

Verilen yapıyı test edilmemiş olarak işaretleyin.

TradeFederation'ın bir ortam sorunu nedeniyle yapı üzerinde testi tamamlayamadığı durumlarda çağrılır.

Parametreler
info IBuildInfo : IBuildInfo sıfırlanacak

Temizlemek

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

Parametreler
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo Test altında IBuildInfo için IBuildInfo veya test için derleme yoksa null

Atar
BuildRetrievalError