ClusterLogSaver

public class ClusterLogSaver
extends Object implements ILogSaver

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver


Test çıktılarını TFC'ye yüklemek için bir ILogSaver sınıfı.

Özet

Alanlar

public static final String FILE_NAMES_FILE_NAME

Tüm test çıktısı dosya adlarını içeren bir metin dosyasının adı.

public static final String TOOL_LOG_PATH

Ana bilgisayar işlemi tarafından oluşturulan tüm dosyaları içeren bir alt dizinin adı.

Kamu inşaatçıları

ClusterLogSaver ()

Genel yöntemler

LogFile getLogReportDir ()

Günlüklerin kaydedildiği dizinin yolunu ve/veya URL'sini içeren LogFile alın.

void invocationEnded (long elapsedTime)

Başarılı bir şekilde veya bazı hata durumlarından dolayı çağrının sonlandırıldığını bildirir.

void invocationStarted ( IInvocationContext context)

Test çağrısının başlangıcını bildirir.

LogFile saveLogData (String dataName, LogDataType dataType, InputStream dataStream)

Günlük verilerini kaydedin.

Alanlar

FILE_NAMES_FILE_NAME

public static final String FILE_NAMES_FILE_NAME

Tüm test çıktısı dosya adlarını içeren bir metin dosyasının adı.

TOOL_LOG_PATH

public static final String TOOL_LOG_PATH

Ana bilgisayar işlemi tarafından oluşturulan tüm dosyaları içeren bir alt dizinin adı.

Kamu inşaatçıları

ClusterLogSaver

public ClusterLogSaver ()

Genel yöntemler

getLogReportDir

public LogFile getLogReportDir ()

Günlüklerin kaydedildiği dizinin yolunu ve/veya URL'sini içeren LogFile alın.

İadeler
LogFile LogFile .

çağırma sona erdi

public void invocationEnded (long elapsedTime)

Başarılı bir şekilde veya bazı hata durumlarından dolayı çağrının sonlandırıldığını bildirir.

ITestInvocationListener#invocationEnded(long) çağrıldıktan sonra TradeFederation çerçevesi tarafından otomatik olarak çağrılacaktır.

Parametreler
elapsedTime long : çağrının ms cinsinden geçen süresi

çağrı başlatıldı

public void invocationStarted (IInvocationContext context)

Test çağrısının başlangıcını bildirir.

ITestInvocationListener#invocationStarted(IInvocationContext) çağrılmadan önce TradeFederation çerçevesi tarafından otomatik olarak çağrılacaktır.

Parametreler
context IInvocationContext : çağrıyla ilgili bilgi.

saveLogData

public LogFile saveLogData (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStream dataStream)

Günlük verilerini kaydedin.

ITestLogger.testLog(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource) her çağrıldığında TradeFederation çerçevesi tarafından otomatik olarak çağrılacaktır. Ayrıca ek günlük verilerini kaydetmek için yardımcı bir yöntem olarak da kullanılabilir.

Uygulamaya ve politikaya bağlı olarak günlükler sıkıştırılmış biçimde kaydedilebilir. Günlükler ayrıca Tradefed'in erişemeyeceği bir konumda da saklanabilir.

Parametreler
dataName String : Verinin String tanımlayıcı adı. örneğin "device_logcat"

dataType LogDataType : dosyanın LogDataType .

dataStream InputStream : verinin ERROR(/InputStream) .

İadeler
LogFile kaydedilen dosyanın yolunu ve URL'sini içeren LogFile .