Çağrı Durumu

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.InvokasyonStatus


Çağrı durumunu saklayacak bir sınıf.

Bu aynı zamanda çağrıda çalıştırılan test gruplarının durumlarını da içerir.

Özet

Kamu inşaatçıları

InvocationStatus ()

Genel yöntemler

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

Kamu inşaatçıları

Çağrı Durumu

public InvocationStatus ()

Genel yöntemler

addTestGroupStatus

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

Parametreler
progress TestGroupStatus

getTestGroupStatuses

public  getTestGroupStatuses ()

İadeler

JSON'a

public JSONObject toJSON ()

İadeler
JSONObject

Atar
JSONException