BootstrapServiceFileResolverLoader

public class BootstrapServiceFileResolverLoader
extends Object implements IFileResolverLoader

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.config.BootstrapServiceFileResolverLoader


Ładuje programy rozpoznawania nazw za pomocą funkcji ładowania usług.

W przeciwieństwie do implementacji osadzonej w klasie DynamicRemoteFileResolver ta implementacja jest bardzo prosta i za każdym razem, gdy jest wywoływana, zwraca nową instancję żądanego typu mechanizmu rozpoznawania nazw. To czyni fundamentalne założenie, że programy tłumaczące są łatwe do zainicjowania i nie wymagają pól z adnotacjami Option w swojej konfiguracji. Dotyczy to większości naszych dzisiejszych programów tłumaczących i powinno dotyczyć każdego programu tłumaczącego, który jest odpowiednio ogólny, aby można go było używać do ładowania konfiguracji.

Streszczenie

Metody publiczne

IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Ładuje program rozpoznawania nazw, który może obsłużyć podany schemat.

Metody publiczne

obciążenie

public IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Ładuje program rozpoznawania nazw, który może obsłużyć podany schemat.

Parametry
scheme String : schemat identyfikatora URI, który ma obsługiwać załadowany program tłumaczący.

config : mapa wszystkich par klucz-wartość konfiguracji dynamicznego mechanizmu rozpoznawania nazw określonych przez flagę wiersza polecenia TF „dynamic-resolver-args”.

Zwroty
IRemoteFileResolver