IFileResolverLoader

public interface IFileResolverLoader

com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader


Ładuje implementacje IRemoteFileResolver .

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

Zgłoszony wyjątek, jeśli nie można załadować lub zainicjować mechanizmu rozpoznawania nazw.

Metody publiczne

abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Ładuje program rozpoznawania nazw, który może obsłużyć dostarczony schemat.

Metody publiczne

obciążenie

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Ładuje program rozpoznawania nazw, który może obsłużyć dostarczony schemat.

Parametry
scheme String : schemat URI, który ma obsługiwać załadowany program rozpoznawania nazw.

config : mapa wszystkich par klucz-wartość konfiguracji dynamicznego mechanizmu rozpoznawania nazw określonych przez flagę wiersza poleceń TF „dynamic-resolver-args”.

Zwroty
IRemoteFileResolver

Rzuca
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException jeśli nie można załadować i/lub zainicjować mechanizmu rozpoznawania nazw obsługującego określony schemat.