IFileResolverLoader

public interface IFileResolverLoader

com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader


Ładuje implementacje IRemoteFileResolver .

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

Zgłoszono wyjątek, jeśli nie można załadować lub zainicjować programu tłumaczącego.

Metody publiczne

abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Ładuje program rozpoznawania nazw, który może obsłużyć podany schemat.

Metody publiczne

obciążenie

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Ładuje program rozpoznawania nazw, który może obsłużyć podany schemat.

Parametry
scheme String : schemat identyfikatora URI, który ma obsługiwać załadowany program tłumaczący.

config : mapa wszystkich par klucz-wartość konfiguracji dynamicznego mechanizmu rozpoznawania nazw określonych przez flagę wiersza polecenia TF „dynamic-resolver-args”.

Zwroty
IRemoteFileResolver

Rzuty
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException jeśli nie można załadować i/lub zainicjować programu tłumaczącego, który obsługuje określony schemat.