Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

BootstrapServiceFileResolverLoader

public class BootstrapServiceFileResolverLoader
extends Object implements IFileResolverLoader

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.BootstrapServiceFileResolverLoader


Ładuje przeliczniki za pomocą usługi ładowania usługi.

W przeciwieństwie do tej osadzonej w klasie DynamicRemoteFileResolver , ta implementacja jest bardzo prosta i zwraca nową instancję żądanego typu mechanizmu rozpoznawania nazw za każdym razem, gdy jest wywoływana. To sprawia, że ​​podstawowym założeniem jest, że programy rozpoznawania nazw są łatwe do zainicjowania i nie wymagają pól z adnotacjami Option w swojej konfiguracji. Odnosi się to do większości naszych dzisiejszych resolverów i powinno dotyczyć każdego resolvera, który jest odpowiednio ogólny do użycia przy ładowaniu konfiguracji.

Streszczenie

Metody publiczne

IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Ładuje przelicznik, który może obsłużyć dostarczony schemat.

Metody publiczne

Załaduj

public IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Ładuje przelicznik, który może obsłużyć dostarczony schemat.

Parametry
scheme String : schemat URI, który ma obsłużyć załadowany resolver.

config : mapa wszystkich par klucz-wartość konfiguracji dynamicznego rozpoznawania nazw określonych przez flagę wiersza polecenia TF „dynamic-resolver-args”.

Zwroty
IRemoteFileResolver