SeçenekFotokopi Makinesi

public class OptionCopier
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.OptionCopier


Aynı adlara sahip Option alanı değerlerini bir nesneden diğerine kopyalayabilen bir yardımcı sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

OptionCopier ()

Genel yöntemler

static void copyOptions (Object origObject, Object destObject, String optionName)

Verilen seçeneği origObject Option alanlarından destObject kopyalayın

static void copyOptions (Object origObject, Object destObject)

origObject Option alanlarındaki değerleri destObject kopyalayın

static void copyOptionsNoThrow (Object source, Object dest)

copyOptions(Object, Object) ile aynıdır ancak istisna meydana gelirse throw yerine günlüğe kaydedilir.

static void copyOptionsNoThrow (Object source, Object dest, String optionName)

copyOptions(Object, Object, String) ile aynıdır ancak istisna meydana gelirse throw yerine günlüğe kaydeder.

Kamu inşaatçıları

SeçenekFotokopi Makinesi

public OptionCopier ()

Genel yöntemler

kopyalamaSeçenekleri

public static void copyOptions (Object origObject, 
        Object destObject, 
        String optionName)

Verilen seçeneği origObject Option alanlarından destObject kopyalayın

Parametreler
origObject Object : kopyalanacak Object

destObject Object : Object tp'nin kopyalanacağı yer

optionName String : kopyalanacak seçeneğin adı.

Atar
ConfigurationException seçenekler kopyalanamadıysa

kopyalamaSeçenekleri

public static void copyOptions (Object origObject, 
        Object destObject)

origObject Option alanlarındaki değerleri destObject kopyalayın

Parametreler
origObject Object : kopyalanacak Object

destObject Object : Object tp'nin kopyalanacağı yer

Atar
ConfigurationException seçenekler kopyalanamadıysa

kopyalaSeçeneklerNoThrow

public static void copyOptionsNoThrow (Object source, 
        Object dest)

copyOptions(Object, Object) ile aynıdır ancak istisna meydana gelirse throw yerine günlüğe kaydedilir.

Parametreler
source Object

dest Object

kopyalaSeçeneklerNoThrow

public static void copyOptionsNoThrow (Object source, 
        Object dest, 
        String optionName)

copyOptions(Object, Object, String) ile aynıdır ancak istisna meydana gelirse throw yerine günlüğe kaydeder.

Parametreler
source Object

dest Object

optionName String