RetryConfigurationFactory

public class RetryConfigurationFactory
extends ConfigurationFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory
com.android.tradefed.config.RetryConfigurationFactory


Bir komutu yeniden deneyen fabrika.

Özet

Kamu inşaatçılar

RetryConfigurationFactory ()

Herkese açık yöntemler

IConfiguration createRetryConfiguration ( IConfiguration retryConfig)

Yeniden deneme çalıştırıcısından bir yeniden deneme yapılandırması oluşturun.

static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Singleton IConfigurationFactory örneğini alın.

Kamu inşaatçılar

RetryConfigurationFactory

public RetryConfigurationFactory ()

Herkese açık yöntemler

createRetryConfiguration

public IConfiguration createRetryConfiguration (IConfiguration retryConfig)

Yeniden deneme çalıştırıcısından bir yeniden deneme yapılandırması oluşturun.

Parametreler
retryConfig IConfiguration

İadeler
IConfiguration

Atar
ConfigurationException

getInstance

public static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Singleton IConfigurationFactory örneğini alın.

İadeler
RetryConfigurationFactory