TestDependencyResolver

public class TestDependencyResolver
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.dependency.TestDependencyResolver


Gerekirse bağımlılıkları çözmeye yardımcı olur.

Özet

Kamu kurucuları

TestDependencyResolver ()

Herkese açık yöntemler

static File resolveDependencyFromContext (File dependency, IBuildInfo build, IInvocationContext context)

Bazı bağlama dayalı olarak tek bir bağımlılığı çözün.

Kamu kurucuları

TestDependencyResolver

public TestDependencyResolver ()

Herkese açık yöntemler

resolDependencyFromContext

public static File resolveDependencyFromContext (File dependency, 
        IBuildInfo build, 
        IInvocationContext context)

Bazı bağlama dayalı olarak tek bir bağımlılığı çözün.

Parametreler
dependency File : Çözülecek bağımlılık.

build IBuildInfo : Oluşturulan mevcut yapı bilgisi.

context IInvocationContext : IInvocationContext bağlamı.

İadeler
File Çözülmüş bağımlılık veya çözülmemişse boş.

Atar
BuildRetrievalError