TestBağımlılık Çözümleyicisi

public class TestDependencyResolver
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.dependency.TestDependencyResolver


Gerekirse bağımlılıkları çözmeye yardımcı olur.

Özet

Kamu inşaatçıları

TestDependencyResolver ()

Genel yöntemler

static File resolveDependencyFromContext (File dependency, IBuildInfo build, IInvocationContext context)

Belirli bir bağlama dayalı olarak tek bir bağımlılığı çözün.

Kamu inşaatçıları

TestBağımlılık Çözümleyicisi

public TestDependencyResolver ()

Genel yöntemler

çözümDependencyFromContext

public static File resolveDependencyFromContext (File dependency, 
        IBuildInfo build, 
        IInvocationContext context)

Belirli bir bağlama dayalı olarak tek bir bağımlılığı çözün.

Parametreler
dependency File : Çözülecek bağımlılık.

build IBuildInfo : Oluşturulmakta olan mevcut yapı bilgisi.

context IInvocationContext : Çağırma bağlamı.

İadeler
File Çözülmüş bağımlılık veya çözülmemişse null.

Atar
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError