Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

DeviceUnresponsiveException

public class DeviceUnresponsiveException
extends DeviceNotAvailableException

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
com.android.tradefed.device.DeviceUnresponsiveException


Aygıtın adb tarafından görülebildiğini ancak yanıt vermediğini (yani komutların zaman aşımına uğradığını, önyükleme yapmayacağını vb.) belirten DeviceNotAvailableException uzmanlığı

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceUnresponsiveException (String msg, String serial)

DeviceUnresponsiveException .

DeviceUnresponsiveException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

DeviceUnresponsiveException .

DeviceUnresponsiveException (String msg, Throwable cause, String serial)

DeviceUnresponsiveException .

DeviceUnresponsiveException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

DeviceUnresponsiveException .

Kamu inşaatçıları

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        String serial)

DeviceUnresponsiveException .

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

serial String : ilgili cihazın seri numarası.

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

DeviceUnresponsiveException .

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

serial String : ilgili cihazın seri numarası.

errorId ErrorIdentifier : bu hatanın hata tanımlayıcısı.

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

DeviceUnresponsiveException .

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : cihazın kullanılamaz hale gelmesine neden olan kök Throwable .

serial String : ilgili cihazın seri numarası.

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

DeviceUnresponsiveException .

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : cihazın kullanılamaz hale gelmesine neden olan kök Throwable .

serial String : ilgili cihazın seri numarası.

errorId ErrorIdentifier : bu hatanın hata tanımlayıcısı.