Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

NativeDevice.AdbAction

protected class NativeDevice.AdbAction
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice.AdbAction


Bir OS 'adb ....' komutunu çalıştırmak için bir DeviceAction .

Özet

Herkese açık yöntemler

boolean run ()

Herkese açık yöntemler

Çalıştırmak

public boolean run ()

İadeler
boolean

Atar
TimeoutException