NetworkNotAvailableException

public class NetworkNotAvailableException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NetworkNotAvailableException


Bir cihaz test için ağa bağlanamadığında atılır. Bu genellikle, bir cihaz yeniden başlatıldıktan sonra kablosuz ağa yeniden bağlanamazsa atılır.

Özet

Kamu inşaatçılar

NetworkNotAvailableException ()

NetworkNotAvailableException oluşturur.

NetworkNotAvailableException (String msg)

NetworkNotAvailableException oluşturur.

NetworkNotAvailableException (String msg, Throwable cause)

NetworkNotAvailableException oluşturur.

Kamu inşaatçılar

NetworkNotAvailableException

public NetworkNotAvailableException ()

NetworkNotAvailableException oluşturur.

NetworkNotAvailableException

public NetworkNotAvailableException (String msg)

NetworkNotAvailableException oluşturur.

Parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

NetworkNotAvailableException

public NetworkNotAvailableException (String msg, 
                Throwable cause)

NetworkNotAvailableException oluşturur.

Parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : bağlantı hatasına neden olan Throwable kök.