NoDeviceException

public class NoDeviceException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NoDeviceException


Belirli bir komutu yürütecek cihaz olmadığında atılır.

Özet

kamu inşaatçılar

NoDeviceException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Bir NoDeviceException oluşturur.

kamu inşaatçılar

NoDeviceException

public NoDeviceException (String msg, 
                ErrorIdentifier errorId)

Bir NoDeviceException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

errorId ErrorIdentifier : İstisnayı kategorilere ayıran ErrorIdentifier .