Paket Bilgisi

public class PackageInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.PackageInfo


Cihazdan ayrıştırılan bir uygulamanın paket bilgilerinin kapsayıcısı.

Özet

Sabitler

int FLAG_PERSISTENT

Genel yöntemler

void addPerUserAttribute (int userId, String attr, String value)
String getCodePath ()

Paketin dosya sisteminde nerede bulunduğunu döndürür.

String getFirstInstallTime (int userId)
String getPackageName ()

Uygulamanın paket adını döndürür.

String getVersionCode ()

Uygulamanın sürüm adını döndürür.

String getVersionName ()

Uygulamanın sürüm adını döndürür.

boolean isPersistentApp ()

Bu kalıcı bir uygulama ise true değerini döndürür.

boolean isSystemApp ()

Bu bir sistem uygulamasıysa true değerini döndürür.

boolean isUpdatedSystemApp ()

Bu güncellenmiş bir sistem uygulamasıysa true değerini döndürür.

Sabitler

FLAG_PERSISTENT

public static final int FLAG_PERSISTENT

Sabit Değer: 8 (0x00000008)

Genel yöntemler

addPerUserAttribute

public void addPerUserAttribute (int userId, 
        String attr, 
        String value)

Parametreler
userId int

attr String

value String

getCodePath

public String getCodePath ()

Paketin dosya sisteminde nerede bulunduğunu döndürür.

İadeler
String

getFirstInstallTime

public String getFirstInstallTime (int userId)

Parametreler
userId int

İadeler
String

getPackageName

public String getPackageName ()

Uygulamanın paket adını döndürür.

İadeler
String

getVersionCode

public String getVersionCode ()

Uygulamanın sürüm adını döndürür. Not: 'versionCode' özelliği bulunmazsa bu null değerini döndürür

İadeler
String

getVersionName

public String getVersionName ()

Uygulamanın sürüm adını döndürür. Not: Froyo cihazlarında olduğu gibi 'versionName' özelliği bulunamazsa bu null değerini döndürür.

İadeler
String

isPersistentApp

public boolean isPersistentApp ()

Bu kalıcı bir uygulama ise true değerini döndürür.

İadeler
boolean

isSystemApp

public boolean isSystemApp ()

Bu bir sistem uygulamasıysa true değerini döndürür.

İadeler
boolean

GüncellendiSistemUygulaması

public boolean isUpdatedSystemApp ()

Bu güncellenmiş bir sistem uygulamasıysa true değerini döndürür.

İadeler
boolean