StubLocalAndroidVirtualDevice

public class StubLocalAndroidVirtualDevice
extends TcpDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice
com.android.tradefed.device.StubLocalAndroidVirtualDevice


DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() true olduğunda tahsis etmek için DeviceManager tarafından kullanılan yer tutucu IDevice

Özet

Kamu inşaatçıları

StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial, int offset)

Genel yöntemler

Integer getDeviceNumOffset ()

Varsa bilinen aygıt numarası uzaklığını döndürür, aygıt numarası uzaklığı ayarlanmamışsa null değerini döndürür.

Kamu inşaatçıları

StubLocalAndroidVirtualDevice

public StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial, 
                int offset)

Parametreler
serial String

offset int

Genel yöntemler

getDeviceNumOffset

public Integer getDeviceNumOffset ()

Varsa bilinen aygıt numarası uzaklığını döndürür, aygıt numarası uzaklığı ayarlanmamışsa null değerini döndürür.

İadeler
Integer