GceSshTunnelMonitor

public class GceSshTunnelMonitor
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.cloud.GceSshTunnelMonitor


Monitor wątków dla tunelu Gce ssh.

Streszczenie

Pola

public static final String VIRTUAL_DEVICE_SERIAL

Konstruktory publiczne

GceSshTunnelMonitor ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, HostAndPort gce, TestDeviceOptions deviceOptions)

Konstruktor

Metody publiczne

void closeConnection ()

Zamknij wszystkie połączenia z monitora (tunel adb i ssh).

Exception getLastException ()

Zwraca ostatni wyjątek przechwycony w wątku tunelu ssh.

void isAdbRebootCalled (boolean isCalled)

Ustaw True, gdy ma zostać wywołane ponowne uruchomienie adb, aby upewnić się, że monitor tego oczekuje.

boolean isTunnelAlive ()

Zwraca True, jeśli GceSshTunnelMonitor wciąż żyje, w przeciwnym razie zwraca false.

void joinMonitor ()

Czeka na zakończenie tego monitora, jak w Thread.join() .

void logSshTunnelLogs ( ITestLogger logger)

Zaloguj wszystkie interesujące pliki dziennika wygenerowane z tunelu ssh.

void run ()
void shutdown ()

Zakończ monitor tunelu

Pola

VIRTUAL_DEVICE_SERIAL

public static final String VIRTUAL_DEVICE_SERIAL

Konstruktory publiczne

GceSshTunnelMonitor

public GceSshTunnelMonitor (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        HostAndPort gce, 
        TestDeviceOptions deviceOptions)

Konstruktor

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice urządzenie TF do skojarzenia ze zdalnym GCE AVD.

buildInfo IBuildInfo

gce HostAndPort : HostAndPort zdalnego GCE AVD.

deviceOptions TestDeviceOptions

Metody publiczne

zamknijPołączenie

public void closeConnection ()

Zamknij wszystkie połączenia z monitora (tunel adb i ssh).

pobierz ostatni wyjątek

public Exception getLastException ()

Zwraca ostatni wyjątek przechwycony w wątku tunelu ssh.

Zwroty
Exception

isAdbRebootCalled

public void isAdbRebootCalled (boolean isCalled)

Ustaw True, gdy ma zostać wywołane ponowne uruchomienie adb, aby upewnić się, że monitor tego oczekuje.

Parametry
isCalled boolean

czyTunnelŻyje

public boolean isTunnelAlive ()

Zwraca True, jeśli GceSshTunnelMonitor wciąż żyje, w przeciwnym razie zwraca false.

Zwroty
boolean

Dołącz do Monitora

public void joinMonitor ()

Czeka na zakończenie tego monitora, jak w Thread.join() .

logSshTunnelLogs

public void logSshTunnelLogs (ITestLogger logger)

Zaloguj wszystkie interesujące pliki dziennika wygenerowane z tunelu ssh.

Parametry
logger ITestLogger

uruchomić

public void run ()

zamknięcie

public void shutdown ()

Zakończ monitor tunelu