TelefonculukHelper

public class TelephonyHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.helper.TelephonyHelper


Telefonla ilgili bilgileri kullanmak ve almak için bir yardımcı program.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class TelephonyHelper.SimCardInformation

Sim kartla ilgili bilgiler için bir bilgi sahibi.

Alanlar

public static final String CARRIER_PRIVILEGES_KEY

public static final String PACKAGE_NAME

public static final String SECURED_ELEMENT_KEY

public static final String SE_SERVICE_KEY

public static final String SIM_STATE_KEY

public static final TestDescription SIM_TEST

Herkese açık yöntemler

static TelephonyHelper.SimCardInformation getSimInfo (ITestDevice device)

Belirli bir cihazdan sim kart ile ilgili bilgileri alın.

Alanlar

CARRIER_PRIVILEGES_KEY

public static final String CARRIER_PRIVILEGES_KEY

PAKET İSMİ

public static final String PACKAGE_NAME

SECURED_ELEMENT_KEY

public static final String SECURED_ELEMENT_KEY

SE_SERVICE_KEY

public static final String SE_SERVICE_KEY

SIM_STATE_KEY

public static final String SIM_STATE_KEY

SIM_TEST

public static final TestDescription SIM_TEST

Herkese açık yöntemler

getSimInfo

public static TelephonyHelper.SimCardInformation getSimInfo (ITestDevice device)

Belirli bir cihazdan sim kart ile ilgili bilgileri alın.

Parametreler
device ITestDevice : Test edilen cihaz

İadeler
TelephonyHelper.SimCardInformation Bir şey ters giderse sim kart bilgisi veya boş ile doldurulmuş bir SimCardInformation nesnesi.

Atar
DeviceNotAvailableException