Otomatik Günlük Toplayıcı

public final enum AutoLogCollector
extends Enum< AutoLogCollector >

java.lang.Nesne
java.lang.Enum < com.android.tradefed.device.metric.AutoLogCollector >
com.android.tradefed.device.metric.AutoLogCollector


Hangi toplayıcının koşum takımı tarafından otomatik olarak kullanılabileceğini açıklayan numaralandırma.

Özet

enum değerleri

AutoLogCollector BUGREPORTZ_ON_FAILURE

AutoLogCollector CLANG_COVERAGE

AutoLogCollector GCOV_COVERAGE

AutoLogCollector HOSTLOG_ON_FAILURE

AutoLogCollector JAVA_COVERAGE

AutoLogCollector LOGCAT_ON_FAILURE

AutoLogCollector SCREENSHOT_ON_FAILURE

Genel yöntemler

BaseDeviceMetricCollector getInstanceForValue ()

İle ilişkili kolektör örneğini verir AutoLogCollector değeri.

static AutoLogCollector valueOf (String name)
static final AutoLogCollector[] values ()

enum değerleri

BUGREPORTZ_ON_FAILURE

public static final AutoLogCollector BUGREPORTZ_ON_FAILURE

CLANG_COVERAGE

public static final AutoLogCollector CLANG_COVERAGE

GCOV_COVERAGE

public static final AutoLogCollector GCOV_COVERAGE

HOSTLOG_ON_FAILURE

public static final AutoLogCollector HOSTLOG_ON_FAILURE

JAVA_COVERAGE

public static final AutoLogCollector JAVA_COVERAGE

LOGCAT_ON_FAILURE

public static final AutoLogCollector LOGCAT_ON_FAILURE

SCREENSHOT_ON_FAILURE

public static final AutoLogCollector SCREENSHOT_ON_FAILURE

Genel yöntemler

getInstanceForValue

public BaseDeviceMetricCollector getInstanceForValue ()

İle ilişkili kolektör örneğini verir AutoLogCollector değeri.

İadeler
BaseDeviceMetricCollector

değeri

public static AutoLogCollector valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
AutoLogCollector

değerler

public static final AutoLogCollector[] values ()

İadeler
AutoLogCollector[]