DebugHostLogOnFailureCollector

public class DebugHostLogOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.DebugHostLogOnFailureCollector


Test durumu hatası oluştuğunda ana bilgisayar tarafı günlüklerini toplayacak ve günlüğe kaydedecek toplayıcı.

Özet

Kamu inşaatçılar

DebugHostLogOnFailureCollector ()

Herkese açık yöntemler

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

Kamu inşaatçılar

DebugHostLogOnFailureCollector

public DebugHostLogOnFailureCollector ()

Herkese açık yöntemler

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

Parametreler
testData DeviceMetricData : Test DeviceMetricData için verileri tutan DeviceMetricData .

test TestDescription : TestDescription eden test TestDescription Test Açıklaması.

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

Parametreler
runData DeviceMetricData : çalıştırma için verileri tutan DeviceMetricData .