JavaCodeCoverageCollector

public final class JavaCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.JavaCodeCoverageCollector


Java kapsama ölçümlerini cihazdan alacak ve bunları test yapıları olarak günlüğe kaydedecek bir BaseDeviceMetricCollector .

Özet

Alanlar

public static final String COMPRESS_COVERAGE_FILES

public static final String COVERAGE_DIRECTORY

public static final String COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

public static final String FIND_COVERAGE_FILES

public static final String MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

Kamu inşaatçıları

JavaCodeCoverageCollector ()

Genel yöntemler

void extraInit ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)
void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, runMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, runMetrics)

Bir test çalıştırması sona erdiğinde geri arama.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

Alanlar

COMPRESS_COVERAGE_FILES

public static final String COMPRESS_COVERAGE_FILES

COVERAGE_DIRECTORY

public static final String COVERAGE_DIRECTORY

COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

public static final String COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

FIND_COVERAGE_FILES

public static final String FIND_COVERAGE_FILES

MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

public static final String MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

Kamu inşaatçıları

JavaCodeCoverageCollector

public JavaCodeCoverageCollector ()

Genel yöntemler

ekstraInit

public void extraInit (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

Atar
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         runMetrics)

Bir test çalıştırması sona erdiğinde geri arama. Bu temizlik zamanı olmalı.

Parametreler
runData DeviceMetricData : çalıştırmaya ait verileri tutan DeviceMetricData . BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) sırasındakiyle aynı nesne olacaktır.

runMetrics : ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) öğesine iletilen mevcut ölçüm haritası.

Atar
DeviceNotAvailableException

setYapılandırma

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

Parametreler
configuration IConfiguration