Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

IConfigurationAlıcı

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationAlıcı


Bir IConfiguration kabul eden nesneyi temsil eden basit arayüz.

Testler veya diğer yapılandırma nesneleri, dahil edildikleri bir IConfiguration gerekiyorsa bu arabirimi uygulamalıdır.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

Genel yöntemler

setYapılandırma

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

parametreler
configuration IConfiguration