Yapılandırma Alıcısı

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


Bir IConfiguration kabul eden nesneyi temsil eden basit arayüz.

Dahil oldukları bir IConfiguration erişmeleri gerekiyorsa, testler veya diğer yapılandırma nesneleri bu arabirimi uygulamalıdır.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

Genel yöntemler

setConfiguration

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

parametreler
configuration IConfiguration