MetrikSeçenek

public abstract @interface MetricOption
implements Annotation

com.android.tradefed.device.metric.MetricOption


@Test ile açıklamalı test yöntemleri için açıklama veya ek açıklama, TestDescription ek açıklama listesinin bir parçasıysa, aşağıdakiler için yararlı olan bazı ekstra parametrelerin belirtilmesine olanak tanır: Toplayıcıların davranışını ayarlama, bazı yöntemleri filtreleme.

Özet

Genel yöntemler

String group ()

Bir grup adı tanımlar; aynı isimle açıklamalı tüm yöntemler aynı grubun parçası olarak kabul edilecektir.

Genel yöntemler

grup

public String group ()

Bir grup adı tanımlar; aynı isimle açıklamalı tüm yöntemler aynı grubun parçası olarak kabul edilecektir. Varsayılan olarak veya ek açıklama belirtilmediğinde yöntem, varsayılan grubun parçası olarak kabul edilecektir. Birkaç grubun parçası olmak için virgülle ayrılabilir.

İadeler
String