Metrik Seçeneği

public abstract @interface MetricOption
implements Annotation

com.android.tradefed.device.metric.MetricOption


@Test ile ek açıklama eklenmiş test yöntemleri için ek açıklama veya ek açıklama, aşağıdakiler için yararlı olan bazı ekstra parametreleri belirtmeye izin veren TestDescription ek açıklama listesinin bir parçasıysa: Toplayıcıların davranışını ayarlamak, bazı yöntemleri filtrelemek.

Özet

Genel yöntemler

String group ()

Bir grup adı tanımlar, aynı ada sahip tüm yöntemler aynı grubun parçası olarak kabul edilir.

Genel yöntemler

grup

public String group ()

Bir grup adı tanımlar, aynı ada sahip tüm yöntemler aynı grubun parçası olarak kabul edilir. Varsayılan olarak veya ek açıklama belirtilmediğinde, yöntem varsayılan bir grubun parçası olarak kabul edilir. Birkaç grubun parçası olmak için virgülle ayrılabilir.

İadeler
String