IHostResourceManager

public interface IHostResourceManager

com.android.tradefed.host.IHostResourceManager


Yönetici ana bilgisayar kaynağı arabirimi.

Özet

Genel yöntemler

abstract void cleanup ()

Ana bilgisayar kaynaklarını temizleyin.

abstract File getFile (String name)

Kaynak kimliğine göre ana kaynak yerel dosyasını alın.

abstract void setup ()

Ana bilgisayar kaynaklarını ayarlayın.

Genel yöntemler

Temizlemek

public abstract void cleanup ()

Ana bilgisayar kaynaklarını temizleyin.

dosyayı al

public abstract File getFile (String name)

Kaynak kimliğine göre ana kaynak yerel dosyasını alın.

parametreler
name String : konak kaynağının kaynak kimliği.

İadeler
File Ana bilgisayar kaynağının yerel dosyası.

kurmak

public abstract void setup ()

Ana bilgisayar kaynaklarını ayarlayın. Ana bilgisayar kaynakları, bulutta uzak veya yerel dosyalardan farklı yerlerden gelebilir. Bu arayüz, tradefed'in ihtiyaç duyduğu ana bilgisayar kaynağını alması için birleşik bir yol sağlar. kurulum, dosyaları düzgün bir şekilde yerele indirmelidir ve daha sonra tradefed, getFile yoluyla ana bilgisayar kaynak adına göre yerel olanı alabilir.

Atar
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException