TestInvokasyon.RunMode

public static final enum TestInvocation.RunMode
extends Enum< TestInvocation.RunMode >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.TestIntained.RunMode >
com.android.tradefed.invoker.TestInvokasyon.RunMode


Bir çağrının çalışabileceği farklı mod.

Özet

Numaralandırma değerleri

TestInvocation.RunMode DELEGATED_INVOCATION

TestInvocation.RunMode PARENT_SANDBOX

TestInvocation.RunMode REGULAR

TestInvocation.RunMode REMOTE_INVOCATION

TestInvocation.RunMode SANDBOX

Genel yöntemler

static TestInvocation.RunMode valueOf (String name)
static final RunMode[] values ()

Numaralandırma değerleri

DELEGATED_INVOCATION

public static final TestInvocation.RunMode DELEGATED_INVOCATION

PARENT_SANDBOX

public static final TestInvocation.RunMode PARENT_SANDBOX

DÜZENLİ

public static final TestInvocation.RunMode REGULAR

REMOTE_INVOCATION

public static final TestInvocation.RunMode REMOTE_INVOCATION

KUM HAVUZU

public static final TestInvocation.RunMode SANDBOX

Genel yöntemler

değeri

public static TestInvocation.RunMode valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
TestInvocation.RunMode

değerler

public static final RunMode[] values ()

İadeler
RunMode[]