Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

TestInvocation.Stage

public static final enum TestInvocation.Stage
extends Enum< TestInvocation.Stage >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.Stage >
com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.Stage


Özet

Enum değerleri

TestInvocation.Stage ERROR

TestInvocation.Stage SETUP

TestInvocation.Stage TEARDOWN

TestInvocation.Stage TEST

Herkese açık yöntemler

String getName ()
static TestInvocation.Stage valueOf (String name)
static final Stage[] values ()

Enum değerleri

HATA

public static final TestInvocation.Stage ERROR

KURULUM

public static final TestInvocation.Stage SETUP

SÖKMEK

public static final TestInvocation.Stage TEARDOWN

ÖLÇEK

public static final TestInvocation.Stage TEST

Herkese açık yöntemler

getName

public String getName ()

İadeler
String

değeri

public static TestInvocation.Stage valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
TestInvocation.Stage

değerler

public static final Stage[] values ()

İadeler
Stage[]