ShardBuildCloner

public class ShardBuildCloner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardBuildCloner


Komut satırından bir yapı bilgisini klonlamayı işleyen yardımcı sınıf. Shard, herhangi bir şey indirmek yerine ExistingBuildProvider kullanarak derleme bilgilerini doğrudan alır.

Özet

Kamu inşaatçılar

ShardBuildCloner ()

Herkese açık yöntemler

static void cloneBuildInfos ( IConfiguration fromConfig, IConfiguration toConfig, TestInformation testInfo)

Sharded yapılandırma derleme sağlayıcısını ExistingBuildProvider olarak ayarlamak için yardımcı.

Kamu inşaatçılar

ShardBuildCloner

public ShardBuildCloner ()

Herkese açık yöntemler

cloneBuildInfos

public static void cloneBuildInfos (IConfiguration fromConfig, 
        IConfiguration toConfig, 
        TestInformation testInfo)

Sharded yapılandırma derleme sağlayıcısını ExistingBuildProvider olarak ayarlamak için yardımcı.

Parametreler
fromConfig IConfiguration : Orijinal konfigürasyon

toConfig IConfiguration : komut satırından yeniden oluşturulan klonlanmış yapılandırma.

testInfo TestInformation : Üst TestInformation