CecControllerTokenProvider

public class CecControllerTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.invoker.shard.token.CecControllerTokenProvider


Dostawca tokenów dla tokenów związanych z Consumer Electronics Control (CEC).

Streszczenie

Konstruktory publiczne

CecControllerTokenProvider ()

Metody publiczne

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Zapytanie i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Konstruktory publiczne

CecControllerTokenProvider

public CecControllerTokenProvider ()

Metody publiczne

maToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Zapytanie i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Parametry
device ITestDevice : Zapytano urządzenie o tokeny.

token TokenProperty : Token do sprawdzenia

Zwroty
boolean Prawda, jeśli urządzenie ma token, w przeciwnym razie fałsz.