CecControllerTokenSağlayıcı

public class CecControllerTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.invoker.shard.token.CecControllerTokenProvider


Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) ile ilgili belirteçler için belirteç sağlayıcısı.

Özet

Kamu inşaatçıları

CecControllerTokenProvider ()

Genel yöntemler

boolean hasToken (ITestDevice device, TokenProperty token)

Kamu inşaatçıları

CecControllerTokenSağlayıcı

public CecControllerTokenProvider ()

Genel yöntemler

hasToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

parametreler
device ITestDevice

token TokenProperty

İadeler
boolean