Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

CecControllerTokenProvider

public class CecControllerTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.CecControllerTokenProvider


Dostawca tokenów dla tokenów związanych z Consumer Electronics Control (CEC).

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CecControllerTokenProvider ()

Metody publiczne

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Zapytaj i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Konstruktorzy publiczni

CecControllerTokenProvider

public CecControllerTokenProvider ()

Metody publiczne

hasToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Zapytaj i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Parametry
device ITestDevice : urządzenie zapytane o jego tokeny.

token TokenProperty : token do sprawdzenia

Zwroty
boolean Prawda, jeśli urządzenie ma token, w przeciwnym razie fałsz.