Dostawca tokenu telefonii

public class TelephonyTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TelephonyTokenProvider


Dostawca tokenów dla tokenów związanych z telefonią.

Streszczenie

Pola

public static final String GSM_OPERATOR_PROP

public static final String ORANGE_SIM_ID

public static final String THALES_GEMALTO_SIM_ID

Konstruktorzy publiczni

TelephonyTokenProvider ()

Metody publiczne

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Zapytaj i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Pola

GSM_OPERATOR_PROP

public static final String GSM_OPERATOR_PROP

POMARAŃCZOWY_IDSIM_ID

public static final String ORANGE_SIM_ID

THALES_GEMALTO_SIM_ID

public static final String THALES_GEMALTO_SIM_ID

Konstruktorzy publiczni

Dostawca tokenu telefonii

public TelephonyTokenProvider ()

Metody publiczne

maToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Zapytaj i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Parametry
device ITestDevice : Zapytano o tokeny urządzenia.

token TokenProperty : Token do sprawdzenia

Zwroty
boolean Prawda, jeśli urządzenie ma token, w przeciwnym razie fałsz.