TelephonyTokenSağlayıcı

public class TelephonyTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TelephonyTokenProvider


Telefonla ilgili belirteçler için belirteç sağlayıcısı.

Özet

Alanlar

public static final String GSM_OPERATOR_PROP

public static final String ORANGE_SIM_ID

public static final String THALES_GEMALTO_SIM_ID

Kamu inşaatçıları

TelephonyTokenProvider ()

Genel yöntemler

boolean hasToken (ITestDevice device, TokenProperty token)

Alanlar

GSM_OPERATOR_PROP

public static final String GSM_OPERATOR_PROP

TURUNCU_SIM_ID

public static final String ORANGE_SIM_ID

THALES_GEMALTO_SIM_ID

public static final String THALES_GEMALTO_SIM_ID

Kamu inşaatçıları

TelephonyTokenSağlayıcı

public TelephonyTokenProvider ()

Genel yöntemler

hasToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

parametreler
device ITestDevice

token TokenProperty

İadeler
boolean