PerfettoGenericPostProcessor

public class PerfettoGenericPostProcessor
extends BasePostProcessor

java.lang.Object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.PerfettoGenericPostProcessor


Metin/ikili metrik perfetto proto dosyasını, proto mesajları ve sayısal değerli alanla karşılaşılıncaya kadar dize değerli alanları yinelemeli olarak genişleterek anahtar-değer çiftleri halinde işleyen bir son işlemci. Anahtarları oluştururken enum ve boole değerini dize değerleri olarak ele alır.

Anahtarları oluştururken kopyalar olduğunda, isteğe bağlı olarak indeksleme listesi alanlarını destekler. Örneğin

"perfetto-indexed-list-field" - perfetto.protos.AndroidStartupMetric.Startup

"perfetto-prefix-key-field" - perfetto.protos.ProcessRenderInfo.process_name

android_startup-startup#1-package_name-com.calculator-to_first_frame-dur_ns: 300620342 android_startup-startup#2-package_name-com.nexuslauncher-to_first_frame-dur_ns: 49257713 android_startup-startup#3-package_name-com.calculator-to_first_frame-dur_ns: 261382005

Özet

kamu inşaatçılar

PerfettoGenericPostProcessor ()

Genel yöntemler

processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs)

Mevcut metriklerden ve günlüklerden bir dizi yeni metrik oluşturmak için bu yöntemi uygulayın.

processTestMetricsAndLogs ( TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs) processTestMetricsAndLogs ( TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs) processTestMetricsAndLogs ( TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs)

Her testten işlem ölçümlerini ve günlükleri göndermek için bu yöntemi uygulayın.

Korumalı yöntemler

MetricMeasurement.DataType getMetricType ()

Metrik tipini RAW metriği olarak ayarlayın.

kamu inşaatçılar

PerfettoGenericPostProcessor

public PerfettoGenericPostProcessor ()

Genel yöntemler

processRunMetricsAndLogs

public processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, 
         runLogs)

Mevcut metriklerden ve günlüklerden bir dizi yeni metrik oluşturmak için bu yöntemi uygulayın. Yalnızca yeni oluşturulan metrikler ve benzersiz anahtar adıyla döndürülmelidir (mevcut anahtarlarla çakışmaya izin verilmez).

parametreler
rawMetrics : Çalıştırma için kullanılabilen ham metrikler kümesi.

runLogs : Test çalıştırması için günlük dosyaları seti.

İadeler
Çalıştırma metriklerinden yeni oluşturulan metrikler kümesi.

processTestMetricsAndLogs

public processTestMetricsAndLogs (TestDescription testDescription, 
         testMetrics, 
         testLogs)

Her testten işlem ölçümlerini ve günlükleri göndermek için bu yöntemi uygulayın. Yalnızca yeni oluşturulan metrikler ve benzersiz anahtar adıyla döndürülmelidir (mevcut anahtarlarla çakışmaya izin verilmez).

parametreler
testDescription TestDescription : Testi açıklayan TestDescription nesnesi.

testMetrics : Testten alınan metrikler kümesi.

testLogs : Test sırasında günlüğe kaydedilen dosya grubu.

İadeler
Test metriklerinden yeni oluşturulan metrikler kümesi.

Korumalı yöntemler

getMetricType

protected MetricMeasurement.DataType getMetricType ()

Metrik tipini RAW metriği olarak ayarlayın.

İadeler
MetricMeasurement.DataType