Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

StatsdPrzedPoGaugeMetricPostProcesor

public class StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor
extends StatsdGenericPostProcessor

java.lang.Object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdGenericPostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdPrzedPoGaugeMetricPostProcesor


Postprocesor, który przetwarza metryki mierników zebrane w podejściu „przed/po”, tj. jedną migawkę przed testem/uruchomieniem i jedną po, wyciągając metryki zgodnie z dostarczoną listą programów formatujących metryki i zgłaszając ich różnice.

Metryki zebrane w ten sposób wyglądają następująco: (metryki znajdują się w atomach)

 reports {
  metrics {
   gauge_metrics {
    data {
     # Bucket for the "before" snapshot
     bucket_info {
      atom {...}
      atom {...}
      ...
     }
     # Bucket for the "after" snapshot
     bucket_info {
      atom {...}
      atom {...}
      ...
     }
    }
   }
   ...
  }
  ...
 }
 

Na przykład, jeśli dostarczonym formaterem metryk jest on_device_power_measurement dla klucza i [subsystem_name]-[rail_name]=[energy_microwatt_secs] dla wartości, metryka dla atomu, w którym display jest rail_name subsystem_name RAIL_NAME , a energy_microwatt_secs to 10 będzie wyglądać jak statsd-<config name>-gauge-on_device_power_measurement-delta-display-RAIL_NAME=10 .

Metryki przed/po są dopasowywane do obliczeń delta według ich nazwy, więc zakłada się, że osoby formatujące zapewnią, że każda migawka wygeneruje w nich unikalne zestawy metryk. Procesor wygeneruje ostrzeżenia w następujących scenariuszach:

 • W każdej migawce znajdują się zduplikowane klucze metryki generowane przez programy formatujące
 • W jednym migawce występuje atom lub klucz metryczny, ale nie w drugim

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor ()

Metody chronione

void logFormattedWarning (String message)

Otoczka wokół CLog.w() , która umożliwia testom obserwowanie sformatowanego ostrzeżenia.

parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

Przeanalizuj metryki miernika z ConfigMetricsReportList przy użyciu formaterów atomowych.

Konstruktorzy publiczni

StatsdPrzedPoGaugeMetricPostProcesor

public StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor ()

Metody chronione

logFormatted Warning

protected void logFormattedWarning (String message)

Otoczka wokół CLog.w() , która umożliwia testom obserwowanie sformatowanego ostrzeżenia.

Parametry
message String

parseMetricsFromReportList

protected parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

Przeanalizuj metryki miernika z ConfigMetricsReportList przy użyciu formaterów atomowych.

Metryki zdarzeń skutkujące zduplikowanymi kluczami będą przechowywane jako wartości oddzielone przecinkami.

Parametry
reportList StatsLog.ConfigMetricsReportList

Zwroty