Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

StatsdEventMetricPostProcesor

public class StatsdEventMetricPostProcessor
extends StatsdGenericPostProcessor

java.lang.Object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdGenericPostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdEventMetricPostProcessor


Postprocesor przetwarzający metryki zdarzeń w raportach statsd na pary klucz-wartość przy użyciu formatów określonych w procesorze.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StatsdEventMetricPostProcessor ()

Metody chronione

parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

Przeanalizuj metryki zdarzeń z ConfigMetricsReportList przy użyciu programów formatujących atom.

Konstruktorzy publiczni

StatsdEventMetricPostProcesor

public StatsdEventMetricPostProcessor ()

Metody chronione

parseMetricsFromReportList

protected  parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

Przeanalizuj metryki zdarzeń z ConfigMetricsReportList przy użyciu programów formatujących atom.

Metryki zdarzeń skutkujące zduplikowanymi kluczami będą przechowywane jako wartości oddzielone przecinkami.

Parametry
reportList StatsLog.ConfigMetricsReportList

Zwroty