İstatistiklerdEventMetricPostProcessor

public class StatsdEventMetricPostProcessor
extends StatsdGenericPostProcessor

java.lang.Object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdGenericPostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdEventMetricPostProcessor


statsd'deki olay ölçümlerini işleyen bir son işlemci, işlemcide belirtilen biçimlendiricileri kullanarak anahtar-değer çiftleri halinde raporlar.

Özet

kamu inşaatçılar

StatsdEventMetricPostProcessor ()

Korumalı yöntemler

parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

Atom biçimlendiricileri kullanarak ConfigMetricsReportList olay ölçümlerini ayrıştırın.

kamu inşaatçılar

İstatistiklerdEventMetricPostProcessor

public StatsdEventMetricPostProcessor ()

Korumalı yöntemler

parseMetricsFromReportList

protected  parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

Atom biçimlendiricileri kullanarak ConfigMetricsReportList olay ölçümlerini ayrıştırın.

Yinelenen anahtarlarla sonuçlanan olay ölçümleri, virgülle ayrılmış değerler olarak depolanacaktır.

parametreler
reportList StatsLog.ConfigMetricsReportList

İadeler