IShardableListener

public interface IShardableListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.IShardableListener


Parçalanabilen bir ITestInvocationListener . Böyle bir dinleyici içeren bir yapılandırma parçalandığında, her parça bu dinleyicinin bir kopyasına sahip olacaktır.

Özet

Genel yöntemler

abstract IShardableListener clone ()

Parçada kullanılmak üzere kendisini klonlayın.

default boolean supportShardListener ()

Bir IShardableListener uygulamasının bu davranışı etkinleştirmek isteyip istemediği.

Genel yöntemler

klon

public abstract IShardableListener clone ()

Parçada kullanılmak üzere kendisini klonlayın.

İadeler
IShardableListener

supportShardListener

public boolean supportShardListener ()

Bir IShardableListener uygulamasının bu davranışı etkinleştirmek isteyip istemediği.

İadeler
boolean