LogcatCrashResultForwarder

public class LogcatCrashResultForwarder
extends ResultForwarder

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.result.ResultForwarder
com.android.tradefed.result.LogcatCrashResultForwarder


Özel dinleyici: arızalarda (enstrümantasyon sürecinin çökmesi), kilitlenmeyi logcat'ten çıkarmaya çalışır ve bunu testle ilişkili arıza mesajına ekler.

Özet

sabitler

int MAX_NUMBER_CRASH

Alanlar

public static final String ERROR_MESSAGE

Cihaz tarafında bir şeyler ters gittiğinde enstrümantasyondan özel hata mesajı.

public static final String INCOMPLETE_MESSAGE

public static final String SYSTEM_CRASH_MESSAGE

public static final TIMEOUT_MESSAGES

Kamu inşaatçıları

LogcatCrashResultForwarder (ITestDevice device, ITestInvocationListener... listeners)

Genel yöntemler

ITestDevice getDevice ()
void testEnded (TestDescription test, long endTime, testMetrics) testEnded (TestDescription test, long endTime, testMetrics)

void testFailed (TestDescription test, FailureDescription failure)

void testFailed (TestDescription test, String trace)

void testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics) testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics)

void testRunFailed (FailureDescription error)

void testRunFailed (String errorMessage)

void testStarted (TestDescription test, long startTime)

sabitler

MAX_NUMBER_CRASH

public static final int MAX_NUMBER_CRASH

Sabit Değer: 3 (0x00000003)

Alanlar

HATA MESAJI

public static final String ERROR_MESSAGE

Cihaz tarafında bir şeyler ters gittiğinde enstrümantasyondan özel hata mesajı.

INCOMPLETE_MESSAGE

public static final String INCOMPLETE_MESSAGE

SYSTEM_CRASH_MESSAGE

public static final String SYSTEM_CRASH_MESSAGE

TIMEOUT_MESSAGES

public static final TIMEOUT_MESSAGES

Kamu inşaatçıları

LogcatCrashResultForwarder

public LogcatCrashResultForwarder (ITestDevice device, 
        ITestInvocationListener... listeners)

parametreler
device ITestDevice

listeners ITestInvocationListener

Genel yöntemler

getDevice

public ITestDevice getDevice ()

İadeler
ITestDevice

testBitti

public void testEnded (TestDescription test, 
        long endTime, 
         testMetrics)

parametreler
test TestDescription

endTime long

testMetrics

test başarısız

public void testFailed (TestDescription test, 
        FailureDescription failure)

parametreler
test TestDescription

failure FailureDescription

test başarısız

public void testFailed (TestDescription test, 
        String trace)

parametreler
test TestDescription

trace String

testRunBitti

public void testRunEnded (long elapsedTime, 
         runMetrics)

parametreler
elapsedTime long

runMetrics

testRunFailed

public void testRunFailed (FailureDescription error)

parametreler
error FailureDescription

testRunFailed

public void testRunFailed (String errorMessage)

parametreler
errorMessage String

testBaşladı

public void testStarted (TestDescription test, 
        long startTime)

parametreler
test TestDescription

startTime long