SnapshotInputStreamSource

public class SnapshotInputStreamSource
extends Object implements InputStreamSource

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.SnapshotInputStreamSource


Dosya destekli bir InputStreamSource. createInputStream() ERROR(/InputStream) in gerektiği gibi aynı davranış gösteren ERROR(/InputStream) leri döndürmesini sağlamak için orijinal ERROR(/InputStream) içeriklerinin anlık görüntüsünü oluşturur.

Özet

Kamu inşaatçılar

SnapshotInputStreamSource (String name, InputStream stream)

Dosya destekli bir InputStreamSource için yapıcı

Herkese açık yöntemler

void close ()

InputStream createInputStream ()

long size ()

Kamu inşaatçılar

SnapshotInputStreamSource

public SnapshotInputStreamSource (String name, 
                InputStream stream)

Dosya destekli bir InputStreamSource için yapıcı

Parametreler
name String

stream InputStream

Herkese açık yöntemler

kapat

public void close ()

createInputStream

public InputStream createInputStream ()

İadeler
InputStream

boyut

public long size ()

İadeler
long