TestHatası Tanımlayıcısı

public final enum TestErrorIdentifier
extends Enum< TestErrorIdentifier > implements ErrorIdentifier

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.error.TestErrorIdentifier >
com.android.tradefed.result.error.TestErrorIdentifier


Testler ve test çalıştırıcılarından alınan hata tanımlayıcı.

Özet

Numaralandırma değerleri

TestErrorIdentifier HOST_COMMAND_FAILED

TestErrorIdentifier INSTRUMENTATION_NULL_METHOD

TestErrorIdentifier INSTRUMENTATION_TIMED_OUT

TestErrorIdentifier MODIFIED_FOLDABLE_STATE

TestErrorIdentifier MODULE_CHANGED_SYSTEM_STATUS

TestErrorIdentifier MODULE_DID_NOT_EXECUTE

TestErrorIdentifier OUTPUT_PARSER_ERROR

TestErrorIdentifier TEST_ABORTED

TestErrorIdentifier TEST_BINARY_EXIT_CODE_ERROR

TestErrorIdentifier TEST_BINARY_TIMED_OUT

TestErrorIdentifier TEST_FILTER_NEEDS_UPDATE

TestErrorIdentifier TEST_PHASE_TIMED_OUT

TestErrorIdentifier TEST_TIMEOUT

TestErrorIdentifier UNEXPECTED_MOBLY_BEHAVIOR

TestErrorIdentifier UNEXPECTED_MOBLY_CONFIG

Genel yöntemler

long code ()

Hatayı tanımlayan benzersiz kod.

TestRecordProto.FailureStatus status ()

Tanımlayıcıyla ilişkili arıza durumu, bu durumun ArızaAçıklaması ile aynı hizada olması beklenir.

static TestErrorIdentifier valueOf (String name)
static final TestErrorIdentifier[] values ()

Numaralandırma değerleri

HOST_COMMAND_FAILED

public static final TestErrorIdentifier HOST_COMMAND_FAILED

INSTRUMENTATION_NULL_METHOD

public static final TestErrorIdentifier INSTRUMENTATION_NULL_METHOD

INSTRUMENTATION_TIMED_OUT

public static final TestErrorIdentifier INSTRUMENTATION_TIMED_OUT

MODIFIED_FOLDABLE_STATE

public static final TestErrorIdentifier MODIFIED_FOLDABLE_STATE

MODULE_CHANGED_SYSTEM_STATUS

public static final TestErrorIdentifier MODULE_CHANGED_SYSTEM_STATUS

MODULE_DID_NOT_EXECUTE

public static final TestErrorIdentifier MODULE_DID_NOT_EXECUTE

OUTPUT_PARSER_ERROR

public static final TestErrorIdentifier OUTPUT_PARSER_ERROR

TEST_ABORTED

public static final TestErrorIdentifier TEST_ABORTED

TEST_BINARY_EXIT_CODE_ERROR

public static final TestErrorIdentifier TEST_BINARY_EXIT_CODE_ERROR

TEST_BINARY_TIMED_OUT

public static final TestErrorIdentifier TEST_BINARY_TIMED_OUT

TEST_FILTER_NEEDS_UPDATE

public static final TestErrorIdentifier TEST_FILTER_NEEDS_UPDATE

TEST_PHASE_TIMED_OUT

public static final TestErrorIdentifier TEST_PHASE_TIMED_OUT

TEST_TIMEOUT

public static final TestErrorIdentifier TEST_TIMEOUT

UNEXPECTED_MOBLY_BEHAVIOR

public static final TestErrorIdentifier UNEXPECTED_MOBLY_BEHAVIOR

UNEXPECTED_MOBLY_CONFIG

public static final TestErrorIdentifier UNEXPECTED_MOBLY_CONFIG

Genel yöntemler

kod

public long code ()

Hatayı tanımlayan benzersiz kod.

İadeler
long

durum

public TestRecordProto.FailureStatus status ()

Tanımlayıcıyla ilişkili arıza durumu, bu durumun ArızaAçıklaması ile aynı hizada olması beklenir.

İadeler
TestRecordProto.FailureStatus

değeri

public static TestErrorIdentifier valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
TestErrorIdentifier

değerler

public static final TestErrorIdentifier[] values ()

İadeler
TestErrorIdentifier[]