Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

ISupportGranularSonuçlar

public interface ISupportGranularResults
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.retry.ISupportGranularResults


Bir ITestInvocationListener ayrıntılı sonuçları almayı destekleyip desteklemediğini belirten arabirim.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean supportGranularResults ()

Muhabir ayrıntılı sonuçları destekliyorsa True, aksi takdirde false döndürür.

Genel yöntemler

supportGranularResults

public abstract boolean supportGranularResults ()

Muhabir ayrıntılı sonuçları destekliyorsa True, aksi takdirde false döndürür.

İadeler
boolean