SuiteResultHolder

public class SuiteResultHolder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder


Çağrı sonuçlarını serileştirmeyi ve serileştirmeyi kaldırmayı kolaylaştıran yardımcı nesne

Özet

Alanlar

public int completeModules

public IInvocationContext context

Bu sonuçları oluşturan çağrının bağlamı.

public long endTime

public long failedTests

public String hostName

public modulesAbi

Her modülün abi'sinin haritası.

public long passedTests

public runResults

Çağrının tüm sonuçlarının toplanması.

public long startTime

public int totalModules

Kamu inşaatçılar

SuiteResultHolder ()

Alanlar

completeModules

public int completeModules

bağlam

public IInvocationContext context

Bu sonuçları oluşturan çağrının bağlamı.

bitiş zamanı

public long endTime

başarısız Testler

public long failedTests

hostName

public String hostName

modüllerAbi

public  modulesAbi

Her modülün abi'sinin haritası.

testler geçti

public long passedTests

runResults

public  runResults

Çağrının tüm sonuçlarının toplanması.

Başlangıç ​​saati

public long startTime

totalModules

public int totalModules

Kamu inşaatçılar

SuiteResultHolder

public SuiteResultHolder ()