Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

SuiteResultReporter.ModulePrepTimes

public static class SuiteResultReporter.ModulePrepTimes
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter.ModulePrepTimes


Bir modülün hazırlanması ve yırtılma süresi için nesne tutucu.

Özet

Alanlar

public final long mPrepTime

public final long mTearDownTime

Kamu kurucuları

ModulePrepTimes (long prepTime, long tearTime)

Herkese açık yöntemler

String toString ()

Alanlar

mPrepTime

public final long mPrepTime

mTearDownTime

public final long mTearDownTime

Kamu kurucuları

ModulePrepTimes

public ModulePrepTimes (long prepTime, 
                long tearTime)

Parametreler
prepTime long

tearTime long

Herkese açık yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String