SandboxConfigurationException

public class SandboxConfigurationException
extends ConfigurationException

java.lang.Nesne
java.lang.Atılabilir
java.lang.İstisna
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigurationException


Sandbox kurulumundan gelen Özel Yapılandırma İstisnası.

Özet

Kamu inşaatçıları

SandboxConfigurationException (String msg, ErrorIdentifier error)

Bir oluşturur SandboxConfigurationException .

SandboxConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error)

Bir oluşturur SandboxConfigurationException .

Kamu inşaatçıları

SandboxConfigurationException

public SandboxConfigurationException (String msg, 
        ErrorIdentifier error)

Bir oluşturur SandboxConfigurationException .

parametreler
msg String : Anlamlı bir hata mesajı

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier durumla ilişkilendirilmiş

SandboxConfigurationException

public SandboxConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error)

Bir oluşturur SandboxConfigurationException .

parametreler
msg String : Anlamlı bir hata mesajı

cause Throwable : Throwable hatasının orijinal nedenini temsil

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier durumla ilişkilendirilmiş