Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

SandboxConfigurationException

public class SandboxConfigurationException
extends ConfigurationException

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigurationException


Sandbox kurulumundan gelen Özel Yapılandırma İstisnası.

Özet

Kamu inşaatçıları

SandboxConfigurationException (String msg, ErrorIdentifier error)

Bir SandboxConfigurationException oluşturur.

SandboxConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error)

Bir SandboxConfigurationException oluşturur.

Kamu inşaatçıları

SandboxConfigurationException

public SandboxConfigurationException (String msg, 
        ErrorIdentifier error)

Bir SandboxConfigurationException oluşturur.

parametreler
msg String : anlamlı bir hata mesajı

error ErrorIdentifier : Özel durumla ilişkili ErrorIdentifier

SandboxConfigurationException

public SandboxConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error)

Bir SandboxConfigurationException oluşturur.

parametreler
msg String : anlamlı bir hata mesajı

cause Throwable : Hatanın asıl nedenini temsil eden Throwable

error ErrorIdentifier : Özel durumla ilişkili ErrorIdentifier