Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

CommandStatusHandler

public class CommandStatusHandler
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.service.management.CommandStatusHandler


Handler pomagający monitorować i aktualizować status wywołania.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CommandStatusHandler ()

Metody publiczne

InvocationStatus.Status getCurrentStatus ()

Zwraca aktualnie znany status wywołania.

void invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, w tym wszystkich ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

void invocationInitiated ( IInvocationContext context)

Oddzwanianie po zainicjowaniu wywołania.

Konstruktorzy publiczni

CommandStatusHandler

public CommandStatusHandler ()

Metody publiczne

Pobierz aktualny status

public InvocationStatus.Status getCurrentStatus ()

Zwraca aktualnie znany status wywołania.

Zwroty
InvocationStatus.Status

wezwanie Complete

public void invocationComplete (IInvocationContext context, 
                 devicesStates)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, w tym wszystkich ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

inwokacjaInicjowana

public void invocationInitiated (IInvocationContext context)

Oddzwanianie po zainicjowaniu wywołania. Jest to wywoływane przed pobraniem jakichkolwiek kompilacji.